راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


شوهرم مرد

یادش بخیــــــــــــــر راهنمایی ک بودم عموم یه دوست داشت پیربود50الی 60سال سن داش زنش بابچش تهران زندگی میکردن خودش اینجاکارمیکردعموم میگفت این شوهرتوهس بش میگم بیادخاستگاریت سرش جیغ میزدمومیزدمش ولی ول نمیکرداونقدمیگف ک باهاش قهرمیکردم ولی ی بارقهرنکردم خودمم عموموهمراهی کردم ×شوهرم دیروزمرده آخی چ دنیای نامردی هعی روزگار چ زوددیرمیشه ی خاستگارداشتیم اینم مردبرچسب ها:
منبع مطلب